va de mestres

Amb un principi, sense un final

dilluns, 31 de desembre de 2012

no es un adèu per sempre.

és un adèu per un instant

Avui, 31 de desembre, ja s'acaba aquest bloc, potser ha durat poc o molt, això depèn de cada persona.

Aquest any vaig començar un somni que fins aquell mateix any mai m'havia replantejat, la Universitat? si doncs, ara que ja ha passat tot un semestre, que es diu ràpid, però son hores d'estudi, de treballs i més treballs, puc dir em veu alta que totes aquelles pors i inseguretats, han marxat ara em sento molt satisfeta del treball que estic realitzant, però sé que aquí no acaba, això continua rere dia.

Jo em pregunto, com pot ser, que en quasi bé 3 mesos hem pogut aprendre tants coneixements que han arribat nous? doncs, si els hem après, hem realitzat pràctiques amb ells, i ens queda molt més.

M'agradaria explicar tantes coses que he après en aquet temps, però us faré un breu resum:

A GITIC, Gestió de la informació de les TIC, he après...

 • A fer un índex automàticament
 • A utilitza el Google Chrome
 • A realitzar un Bloc
 • A poder crear alertes amb el Google Reader
 • A fer mapes conceptuals (CmapTools)
 • A fer presentacions amb el Prezi
 • A crear projectes amb l'Scratch
 • A fer treballs, com la Taxonomia de Bloom i la Unesco i Iste
 • A saber que son les TIC i les TAC a l'escola
A COED, comunicació oral, escrita i digital, he après..
 • El codi oral i escrit
 • La Composició escrita
 • A parlar bé en públic, a través de dinàmiques i exposicions
 • El fet comunicatiu, el treballar en grup
 • El que transmeten les paraules, a través de cançons, poemes..
 • La descripció
 • La competència comunicativa
 • El què és un bon comunicador
Doncs, ara sí, espero que us hagi agradat el meu bloc.
Per últim us diré que no ens hem d'oblidar que estem estudiant, i que per arribar a ser un bon mestre, em de tenir el cap, que la nostra formació MAI té un final

diumenge, 30 de desembre de 2012

Les TIC i les TAC

A l'escola..

Els 4 possibles models d'ús de l'ordinador a l'escola.

El primer de tots es tracta de que l'ordinador com a mestre. Es basa en el constructivisme. Ja que tots aquells coneixements que el nen pot aprendre, es poden introduir en programes a l'ordinador i el nen aprendre des d'allà sense fer-se necessària la figura del mestre.

El segon és l'ordinador com a alumne. Aquest, també es basa en el model constructiu tot i que de forma diferent. Aquesta opció va aparèixer uns 20 anys més tard i es caracteritza per veure el nen de manera activa i que el seu aprenentatge és adquirit a partir de la interacció amb l'entorn, en aquest cas, amb l'ordinador.


El penúltim és l'ordinador com a laboratori. En aquest cas ens trobem davant del model experimental ja que en cap moment se li diu el nen el què ha de fer o com ho ha de fer. Sinó que és ell qui experimenta i descobreix interactuant amb l'ordinador.

I finalment, l'ordinador com a eina de treball. Aquesta opció és la que ha triat enJorge per anar desenvolupant totes les classes de GITIC d'aquest semestre. Tracta de crear coses a partir dels ordinadors i aquests vistos com a suplement.A l'altre mitjà hora, ens hem posat per grups i hem realitzat una presentació sobre les TIC i les TAC a l'escola. Cada grup tenia una diapositiva diferent, d'aquesta manera hem realitzat una "super" presentació, entre tots els alumnes d'Educació Primària 1N-1M 
Jo he anat amb l'Andrea Pulido, i hem realitzat la diapositiva 32.

Aquí us deixo tota la presentació sencera, espero que us agradi.

divendres, 28 de desembre de 2012

Unesco i Iste

Competències docents

Avui a la sessió de GITIC hem estat debatint quines eres les competències, que segons la UNESCO i la ISTE haurien de tenir tant els docents com els alumnes.

Per això cada company de classe hem realitzat una presentació amb 3 diapositives per cada entitat.

Aquí us deixo la meva presentació, per si us pot servir d'ajuda.


Taxonomia de Bloom

Què és això?

Bé, doncs, quan en Jorge ens va dir aquestes paraules, tots vam fer la mateixa cara.
En Jorge ens ha demanat que en 25 línies resumir un article de molts fulls, per extreure una idea concreta de que és això.

El meu resum és el següent, espero que entengueu ben bé el que és.

En 1956, Benjamin Bloom, va desenvolupar la seva taxonomia d’Objectius Educatius. Els tres dominis psicològics són el Cognitiu (processa informació, coneixements i habilitats mentals), Afectiu (actituds i sentiments) Psicomotor (habilitats manipulatives, manuals o físiques). Examina diferents mirades al domini cognitiu, segueix el procés del pensament.
L’antic estudiant, Lorin Anderson, els anys 90 va revisar y publica la Taxonomia, els aspectes claus d’aquesta revisió és l’ús dels verbs en lloc de substantius.

HABILITATS DEL PENSAMENTRECORDAR: no necessàriament té que ocorre com una activitat independent, s’evidencia quan s’utilitza la memòria per fer definicions. L’increment en la quantitat de coneixement i informació significa que és impossible y poc pràctic per l’estudiant.
Adicions digitals: utilitzar vinyetes, ressaltar, marcar o favorits, xarxes socials, construcció col·lectiva de “repositirios” de favorits, buscar o “googlear”

COMPRENDER: construeix relacions i uneix coneixements. Els alumnes entenen el procés i poden explicar-los, es a dir, és establir relacions i construir significats a partir de diferents tipus de funcions, siguin escrites o gràfiques.
Adicions digitals:  recerca avançada y booleana, periodisme en format de bloc, categoritzar i etiquetar, comentar i anotar, subscriure.

APLICAR: portar a terme o utilitzar procediment durant el desenvolupament d’una representació. Es refereix a situacions on el material ja estudiat s’utilitza en el desenvolupament de productes.
Adicions digitals: córrer i operar, jugar, carregar i compartir, “hackear”, editar.

ANALITZAR: descompondre en parts materials o conceptuals i determinar com aquestes es relacionen, entre sí, o amb una estructura completa o amb un propòsit determinat.
Adicions digitals: recombinar, enllaçar, enginyeria inversa, cracking.

EVALUAR: fer judicis en base a criteris i estàndards utilitzant la comprovació i la crítica.
Adicions digitals: bloc comentar i reflexionar, publicar, moderar, col·laborar i treballar en xarxa, provar, validar.
Desprès d'aquest resum, hem realitzat una taula que consta de tres columnes on hem escollit un verb, i hem explicat quin programa o aplicació hem realitzat a GITIC, i la tercera columna, hem explicat que és el que es pot fer amb allò, amb els nens de primària.


dijous, 20 de desembre de 2012

comunicació

Competència comunicativa

Utilitzar i aprendre una llengua no és només fer servir o adquirir el codi o el conjunt de formes lingüístiques, sinó que implica adquirir tota una sèrie d'habilitats que orienten sobre com usar aquest codi en les diferents ocasions de comunicació que es produeixen en l'entorn de que el parlen. 
Les persones anem adquirint i desenvolupament una capacitat relacionada amb el fet de saber quan podem parlar o quan hem de callar, des de la nostra infantesa, adquirim coneixements no només de gramàtica.
Es manifesta tant en els sistemes primaris com en els sistemes secundaris

 • Sistemes primaris: són els de la comunicació quotidiana, serveixen per l'intercanvi comunicatiu, necessari per a tots els rols que implica la vida en societat
 • Sistemes secundaris: són els de major elaboració i complexitat. Requereixen més capacitat cognitiva del parlant-oient real en la seva tasca de codificar i descodificar textos.

Competència comunicativa:
És el terme més general per definir la capacitat comunicativa d'una persona, capacitat que abraça tant el coneixement de la llengua com l'habilitat per utilitzar-la. L'adquisició es configura a partir de l'experiència social, les necessitats i motivacions, i l'acció, que és alhora una font renovada de motivacions, necessitats i experiències.


4 Habilitats lingüístiques
 Llegir: és un procés actiu, per què qui llegeix ha de construir el significat dels text, es a dir, el significat que té un escrit no es un replica del significat que l'autor va voler donar-li. És aconseguir un objectiu, ja que sempre llegim per algun motiu, els objectius poden ser variants, determina el tipus de lectura, les estratègies i el control. És un procès d'interacció entre qui llegeix i el text, el lector ha de fer-se seu el text relacionant-lo amb el que ell ja sap. És implicar-se en un procés de predicció i inferència continua.


Escriure: és el procés a través del qual es produeix un text escrit significatiu, va molt més enllà de posar lletres en un paper, hem de tenir en compte altres aspectes. Tres tipus d'aspectes: formals, lingüístics i discursius.
Parlar: és expressar el nostre pensament, mitjançant el llenguatge articular, de forma coherent, clara i amb correcció i adequació a la situació comunicativa.
Escoltar: no es percebre sons, si o comprendre un missatge a partir d'entregar un procés cognitiu de construcció de significat i d'interpretació d'un missatge o discurs pronunciat oralment. Implica demanar un paper actiu i participatiu, demanar un respecte per l'emissor i les seves idees, demana ser objectiu per intentar entendre que en vol dir l'altre, el que sap és descobrir els objectius, els propòsits del orador, sap descobrir les idees principals del missatge del orador, sap relacionar el missatge i parlar si escau quan acaba l'orador.


Bon comunicador
Dies enrere, a la classe de Coed, vam portar un personatge conegut que nosaltres pensem que és un bon comunicador.
Jo vaig portar en Pep Guardiola, ja que crec que té totes les caracterísitques necessàries per ser un bon comunicador.

-és directe i clar
-segur de si mateix
-quan parla, la seva velocitat i pronuncia es l'adequada
-parla amb coherència i amb educació
-molt expressiu
-sap que dir en tot moment a la premsa
-genera confiança
-utilitza un llenguatge proper els altresTambé es van parlar d'altres com l'Eduard Punset, en Josep Cuní, la Pilar Rahola, Andrès Buenafuente, en Gandhi, en Ramón Pallisé...
són personatges tant diferents, però una cosa que tenen en comú es que són molt intel·ligents, i que el missatge que volen transmetre, arriba al públic.


Un seguiment:
Durant unes setmanes.. hem estat buscant un bon comunicador que poguéssim seguir el seu dia a dia, les coses que feia, els actes, si publicava algun llibre alguna noticia, les xarxes socials que utilitza, etc.
El meu grup hem escollit en Risto Mejide, aquí us deixo el prezi que hem fet servir per la nostra exposició.
Aquesta exposició la he fet juntament amb la Gemma Jurado, la Ester Gómez i la Marta Cortés.
més que paraules

Com parlar bé en públicHem llegit el llibre Com parlar bé en públic d'en Francesc Puigpelat i Joana Rubio.


Com a futurs mestres és important transmetre els missatge tant els alumnes com al altres mestres, pares... per tant és important haver llegit aquest llibre, ja que ens dona les eines necessàries, per poder arribar a ser un bon comunicador.
Trets més importants que hem comentat a classe:
 • Si estàs assegut, aixeca't i fes unes passes endavant cap el públic, d'aquesta manera et sentiràs més proper els altres.
 • Somriu durant el discurs, és una manera de relaxar-te per tu mateix.
 • Portar un guió preparat, no amb les "comes" apuntades, però si amb paraules claus, ja que si et perds pots trobar-te ràpidament.
 • Per guanyar la confiança i la seguretat de si mateix és important estar ben documentat del tema que parlaràs.
 • Utilitzar frases curtes i simples, respectant els signes de puntuació
 • És important mantenir un to de veu adequat, i remarcar paraules o oracions que vols que el públic les capti, d'aquesta manera el públic prestarà tota l'atenció el comunicador.
 • Diferenciació de les idees principal i les secundàries, i repetir les idees principals varies vegades per donar importància el missatge.
 • És important començar i acabar amb alguna frase, vídeo o alguna cosa que cridi l'atenció el públic 
 • El final fer un recull de tot el que s'ha parlat breument.

Identitat i territori
Sota el nus del foulard, l'esplai.

Desprès de la lectura del llibre, aquesta era la primera exposició que he fet juntament amb la meva companya Xènia Colom.

Abans de fer-la, ens vam plantejar variis temes per poder exposar, però el que més ens describia i més coneixements teniem era sobre l'esplai ja que les dues som monitores en temps de lleure.
Amb aquesta exposició hem volgut transmetre que a través de l'esplai també eduquem els infants, i per fer-ho d'una manera més dinàmica ens hem basat amb la col·laboració dels nostres nens, i altres monitors, per poder comparar opinions.

(no podem penjar el vídeo ja que aparèixen nens i no tenim autorització dels pares)

Poema

El poma que he escollit per fer la recitació a la classe és d'en Miquel Marti i Pol.
La meva elecció ha sigut per què des de que comences a llegir fins que l'acabes transmet diversió i també per que per el vocabulari que utilitza és fàcil d'arendre.
Desprès haver fet la recitació a classe, he pogut comprovar que els nervis poden fer que passis una mala passada, encara portar ben preparat el poema, et pots quedar en blanc, però lo bó que he tingut es que he pogut improvitzar fins que he seguit endavant
          
                                                         A CLAUS DE SORRA

A claus de sorra he penjat els ormeigs
i he desat tots els llibres a calaixos de boira.
Ara, amb les mans pintades de colors,
em posaré la roba de les festes
i esperaré les noies quan surtin del cinema.
Si plou duré un paraigua de color cridaner
i unes sabates grosses d'un verd agosarat.
Les noies passaran i diran: - Bones tardes
(potser totes, qui sap!, m'estimen en silenci),
i fugiran pels carrers tenebrosos
a perdre's dins els braços d'homes d'estirp incerta.
Quan sigui fosc tornaré cap a casa
repetint en veu baixa versos que encara estimo,
cansat i decebut; i em pesarà la roba
damunt el gest tristíssim de peresa.
Hi haurà a cada portal una parella
besant-se o qui sap què, mentre que jo,
sol i indefens, pensaré que la nit
és una noia verge que m'espera
i a crits estriparé l'embruix que me'n separa.
 dissabte, 15 de desembre de 2012

Prezi

Què és?

Prezi és un programa de presentacions per explorar i compartir idees sobre un llenç virtual basada en la informàtica en núvol (programari com a servei). Prezi es distingeix per la seva interfície d'usuari amb zoom, que permet als usuaris disposar d'una visió més apropada o més allunyada de la zona de la presentació.


És com un power point, ja que podem realitzar diapositives, la diferencia que hi ha es que el Prezi es tot una pàgina en blanc infinita.

Per començar:
-Has de posar el Títol de la presentació i una breu descripció.
-Pots escollir qualsevol plantilla, encara que es recomana agafar la plantilla en blanc.
-Ho pots compartir amb altres companys, per fer un treballCom fer una bona presentació?

-Imatges: a la barra de dalt hi ha un icona que posa "Images" des d'allà pots escollir una imatge feta per tu o directament des de internet
-Vídeos: Hauràs d'anar a youtube agafar el link del vídeo escollit, tornar al prezi i al icona "Media" has de enganxar el link.


És molt pràctic ja que et facilita la feina, al no marcar una espai limitat de presentació.
Aquesta eina ens ha servit per poder fer totes les exposicions, ja que es fa de manera més dinàmica i divertida

A continuació us deixo amb el primer prezi que vam fer a l'aula.