va de mestres

Amb un principi, sense un final

dilluns, 29 d’octubre de 2012

escrivia, escric i escriuré

Composició escrita

És el model més difós, aplicat i complet del procés de composició presentat per Linda Flower i John R. Hayes, va afegir un component actitudinal que incloïa les actituds i les emocions que ens mouen i ens ajuden a escriure, descriu detalladament les diverses operacions intel·lectuals que realitza un autor per escriure un text, està format per diversos processos i subprocessos mentals bàsics.
Està compost per:

La situació de comunicació
Elements externs a l'escriptor:

  • el problema retòric: és el conjunt de circumstàncies que fan que un subjecte decideixi escriure, és l'element més important quan es comença un procés de composició. L'autor ha de començar per analitzar i valorar les condicions i les característiques dels diversos punts del problema (perfil de l'audiència i el tema)
  • el text: el que s'escriu és la resposta o solució que es dóna a aquest problema
Memòria a llarg termini
Inclou tots els coneixements que l'escriptor posseeix en el cervell, sobre: 
  • Contingut temàtic
  • L'audiència
  • Diferents estructures textuals que està utilitzant
  • Traçat de les lletres
Com més petits siguin els alumnes, més escassos seran els coneixements, per tot això el mestre es fa imprescindible.

Els processos bàsics de l'escriptura
Es desenvoluparà a través de diversos processos i subprocessos que no es desenvolupen necessàriament de formal lineal. Es compon del monitor, que és el mecanisme de control encarregat de regular tres processos i decidir en quin moment actuen.

PLANIFICACIÓ: elabora una representació de el que vol escriure i com vol fer-ho. El subprocés de generar (dona entrada a les informacions que l'escriptor té emmagatzemades en la memòria i que va activant durant la composició, en diferents moments i diversos propòsits) organitzar (s'encarrega de classificar les dades que emergeixen de la memòria) formular objectius (elabora els objectius que dirigiran el procés de composició)

REDACCIÓ: transforma les idees generades en un discurs intel·ligible i comprensible per al lector, posen en funcionament coneixements: compondre paraules, organitzar mentalment el text, components lèxics i sintàctics, components de cohesió textual.

REVISIÓ: l'escriptor rellegeix l'escrit i refà aquells aspectes que considera necessaris per a millorar el text, es tracta de successives revisions i no d'una revisió única i final. Es valora el contingut, l'assoliment dels continguts, la possibilitat de ser comprès pels lectors, la coherència, la cohesió, l'expressió lingüística general, l'estil, l'ortografia. Es compon de dos subprocessos: 
  • Avaluació: l'escriptor valora el que ha fet, comprova que el text respongui al que ha pensat, a les necessitats de l'audiència..
  • Revisió: l'autor modifica alguns aspectes de l'escrit o dels plans, els corregeix.
Aquets dos subprocessos poden interrompre els altres processos i poden ocórrer en qualsevol moment de la composició


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada