va de mestres

Amb un principi, sense un final

dilluns, 31 de desembre de 2012

no es un adèu per sempre.

és un adèu per un instant

Avui, 31 de desembre, ja s'acaba aquest bloc, potser ha durat poc o molt, això depèn de cada persona.

Aquest any vaig començar un somni que fins aquell mateix any mai m'havia replantejat, la Universitat? si doncs, ara que ja ha passat tot un semestre, que es diu ràpid, però son hores d'estudi, de treballs i més treballs, puc dir em veu alta que totes aquelles pors i inseguretats, han marxat ara em sento molt satisfeta del treball que estic realitzant, però sé que aquí no acaba, això continua rere dia.

Jo em pregunto, com pot ser, que en quasi bé 3 mesos hem pogut aprendre tants coneixements que han arribat nous? doncs, si els hem après, hem realitzat pràctiques amb ells, i ens queda molt més.

M'agradaria explicar tantes coses que he après en aquet temps, però us faré un breu resum:

A GITIC, Gestió de la informació de les TIC, he après...

 • A fer un índex automàticament
 • A utilitza el Google Chrome
 • A realitzar un Bloc
 • A poder crear alertes amb el Google Reader
 • A fer mapes conceptuals (CmapTools)
 • A fer presentacions amb el Prezi
 • A crear projectes amb l'Scratch
 • A fer treballs, com la Taxonomia de Bloom i la Unesco i Iste
 • A saber que son les TIC i les TAC a l'escola
A COED, comunicació oral, escrita i digital, he après..
 • El codi oral i escrit
 • La Composició escrita
 • A parlar bé en públic, a través de dinàmiques i exposicions
 • El fet comunicatiu, el treballar en grup
 • El que transmeten les paraules, a través de cançons, poemes..
 • La descripció
 • La competència comunicativa
 • El què és un bon comunicador
Doncs, ara sí, espero que us hagi agradat el meu bloc.
Per últim us diré que no ens hem d'oblidar que estem estudiant, i que per arribar a ser un bon mestre, em de tenir el cap, que la nostra formació MAI té un final

diumenge, 30 de desembre de 2012

Les TIC i les TAC

A l'escola..

Els 4 possibles models d'ús de l'ordinador a l'escola.

El primer de tots es tracta de que l'ordinador com a mestre. Es basa en el constructivisme. Ja que tots aquells coneixements que el nen pot aprendre, es poden introduir en programes a l'ordinador i el nen aprendre des d'allà sense fer-se necessària la figura del mestre.

El segon és l'ordinador com a alumne. Aquest, també es basa en el model constructiu tot i que de forma diferent. Aquesta opció va aparèixer uns 20 anys més tard i es caracteritza per veure el nen de manera activa i que el seu aprenentatge és adquirit a partir de la interacció amb l'entorn, en aquest cas, amb l'ordinador.


El penúltim és l'ordinador com a laboratori. En aquest cas ens trobem davant del model experimental ja que en cap moment se li diu el nen el què ha de fer o com ho ha de fer. Sinó que és ell qui experimenta i descobreix interactuant amb l'ordinador.

I finalment, l'ordinador com a eina de treball. Aquesta opció és la que ha triat enJorge per anar desenvolupant totes les classes de GITIC d'aquest semestre. Tracta de crear coses a partir dels ordinadors i aquests vistos com a suplement.A l'altre mitjà hora, ens hem posat per grups i hem realitzat una presentació sobre les TIC i les TAC a l'escola. Cada grup tenia una diapositiva diferent, d'aquesta manera hem realitzat una "super" presentació, entre tots els alumnes d'Educació Primària 1N-1M 
Jo he anat amb l'Andrea Pulido, i hem realitzat la diapositiva 32.

Aquí us deixo tota la presentació sencera, espero que us agradi.

divendres, 28 de desembre de 2012

Unesco i Iste

Competències docents

Avui a la sessió de GITIC hem estat debatint quines eres les competències, que segons la UNESCO i la ISTE haurien de tenir tant els docents com els alumnes.

Per això cada company de classe hem realitzat una presentació amb 3 diapositives per cada entitat.

Aquí us deixo la meva presentació, per si us pot servir d'ajuda.


Taxonomia de Bloom

Què és això?

Bé, doncs, quan en Jorge ens va dir aquestes paraules, tots vam fer la mateixa cara.
En Jorge ens ha demanat que en 25 línies resumir un article de molts fulls, per extreure una idea concreta de que és això.

El meu resum és el següent, espero que entengueu ben bé el que és.

En 1956, Benjamin Bloom, va desenvolupar la seva taxonomia d’Objectius Educatius. Els tres dominis psicològics són el Cognitiu (processa informació, coneixements i habilitats mentals), Afectiu (actituds i sentiments) Psicomotor (habilitats manipulatives, manuals o físiques). Examina diferents mirades al domini cognitiu, segueix el procés del pensament.
L’antic estudiant, Lorin Anderson, els anys 90 va revisar y publica la Taxonomia, els aspectes claus d’aquesta revisió és l’ús dels verbs en lloc de substantius.

HABILITATS DEL PENSAMENTRECORDAR: no necessàriament té que ocorre com una activitat independent, s’evidencia quan s’utilitza la memòria per fer definicions. L’increment en la quantitat de coneixement i informació significa que és impossible y poc pràctic per l’estudiant.
Adicions digitals: utilitzar vinyetes, ressaltar, marcar o favorits, xarxes socials, construcció col·lectiva de “repositirios” de favorits, buscar o “googlear”

COMPRENDER: construeix relacions i uneix coneixements. Els alumnes entenen el procés i poden explicar-los, es a dir, és establir relacions i construir significats a partir de diferents tipus de funcions, siguin escrites o gràfiques.
Adicions digitals:  recerca avançada y booleana, periodisme en format de bloc, categoritzar i etiquetar, comentar i anotar, subscriure.

APLICAR: portar a terme o utilitzar procediment durant el desenvolupament d’una representació. Es refereix a situacions on el material ja estudiat s’utilitza en el desenvolupament de productes.
Adicions digitals: córrer i operar, jugar, carregar i compartir, “hackear”, editar.

ANALITZAR: descompondre en parts materials o conceptuals i determinar com aquestes es relacionen, entre sí, o amb una estructura completa o amb un propòsit determinat.
Adicions digitals: recombinar, enllaçar, enginyeria inversa, cracking.

EVALUAR: fer judicis en base a criteris i estàndards utilitzant la comprovació i la crítica.
Adicions digitals: bloc comentar i reflexionar, publicar, moderar, col·laborar i treballar en xarxa, provar, validar.
Desprès d'aquest resum, hem realitzat una taula que consta de tres columnes on hem escollit un verb, i hem explicat quin programa o aplicació hem realitzat a GITIC, i la tercera columna, hem explicat que és el que es pot fer amb allò, amb els nens de primària.


dijous, 20 de desembre de 2012

comunicació

Competència comunicativa

Utilitzar i aprendre una llengua no és només fer servir o adquirir el codi o el conjunt de formes lingüístiques, sinó que implica adquirir tota una sèrie d'habilitats que orienten sobre com usar aquest codi en les diferents ocasions de comunicació que es produeixen en l'entorn de que el parlen. 
Les persones anem adquirint i desenvolupament una capacitat relacionada amb el fet de saber quan podem parlar o quan hem de callar, des de la nostra infantesa, adquirim coneixements no només de gramàtica.
Es manifesta tant en els sistemes primaris com en els sistemes secundaris

 • Sistemes primaris: són els de la comunicació quotidiana, serveixen per l'intercanvi comunicatiu, necessari per a tots els rols que implica la vida en societat
 • Sistemes secundaris: són els de major elaboració i complexitat. Requereixen més capacitat cognitiva del parlant-oient real en la seva tasca de codificar i descodificar textos.

Competència comunicativa:
És el terme més general per definir la capacitat comunicativa d'una persona, capacitat que abraça tant el coneixement de la llengua com l'habilitat per utilitzar-la. L'adquisició es configura a partir de l'experiència social, les necessitats i motivacions, i l'acció, que és alhora una font renovada de motivacions, necessitats i experiències.


4 Habilitats lingüístiques
 Llegir: és un procés actiu, per què qui llegeix ha de construir el significat dels text, es a dir, el significat que té un escrit no es un replica del significat que l'autor va voler donar-li. És aconseguir un objectiu, ja que sempre llegim per algun motiu, els objectius poden ser variants, determina el tipus de lectura, les estratègies i el control. És un procès d'interacció entre qui llegeix i el text, el lector ha de fer-se seu el text relacionant-lo amb el que ell ja sap. És implicar-se en un procés de predicció i inferència continua.


Escriure: és el procés a través del qual es produeix un text escrit significatiu, va molt més enllà de posar lletres en un paper, hem de tenir en compte altres aspectes. Tres tipus d'aspectes: formals, lingüístics i discursius.
Parlar: és expressar el nostre pensament, mitjançant el llenguatge articular, de forma coherent, clara i amb correcció i adequació a la situació comunicativa.
Escoltar: no es percebre sons, si o comprendre un missatge a partir d'entregar un procés cognitiu de construcció de significat i d'interpretació d'un missatge o discurs pronunciat oralment. Implica demanar un paper actiu i participatiu, demanar un respecte per l'emissor i les seves idees, demana ser objectiu per intentar entendre que en vol dir l'altre, el que sap és descobrir els objectius, els propòsits del orador, sap descobrir les idees principals del missatge del orador, sap relacionar el missatge i parlar si escau quan acaba l'orador.


Bon comunicador
Dies enrere, a la classe de Coed, vam portar un personatge conegut que nosaltres pensem que és un bon comunicador.
Jo vaig portar en Pep Guardiola, ja que crec que té totes les caracterísitques necessàries per ser un bon comunicador.

-és directe i clar
-segur de si mateix
-quan parla, la seva velocitat i pronuncia es l'adequada
-parla amb coherència i amb educació
-molt expressiu
-sap que dir en tot moment a la premsa
-genera confiança
-utilitza un llenguatge proper els altresTambé es van parlar d'altres com l'Eduard Punset, en Josep Cuní, la Pilar Rahola, Andrès Buenafuente, en Gandhi, en Ramón Pallisé...
són personatges tant diferents, però una cosa que tenen en comú es que són molt intel·ligents, i que el missatge que volen transmetre, arriba al públic.


Un seguiment:
Durant unes setmanes.. hem estat buscant un bon comunicador que poguéssim seguir el seu dia a dia, les coses que feia, els actes, si publicava algun llibre alguna noticia, les xarxes socials que utilitza, etc.
El meu grup hem escollit en Risto Mejide, aquí us deixo el prezi que hem fet servir per la nostra exposició.
Aquesta exposició la he fet juntament amb la Gemma Jurado, la Ester Gómez i la Marta Cortés.
més que paraules

Com parlar bé en públicHem llegit el llibre Com parlar bé en públic d'en Francesc Puigpelat i Joana Rubio.


Com a futurs mestres és important transmetre els missatge tant els alumnes com al altres mestres, pares... per tant és important haver llegit aquest llibre, ja que ens dona les eines necessàries, per poder arribar a ser un bon comunicador.
Trets més importants que hem comentat a classe:
 • Si estàs assegut, aixeca't i fes unes passes endavant cap el públic, d'aquesta manera et sentiràs més proper els altres.
 • Somriu durant el discurs, és una manera de relaxar-te per tu mateix.
 • Portar un guió preparat, no amb les "comes" apuntades, però si amb paraules claus, ja que si et perds pots trobar-te ràpidament.
 • Per guanyar la confiança i la seguretat de si mateix és important estar ben documentat del tema que parlaràs.
 • Utilitzar frases curtes i simples, respectant els signes de puntuació
 • És important mantenir un to de veu adequat, i remarcar paraules o oracions que vols que el públic les capti, d'aquesta manera el públic prestarà tota l'atenció el comunicador.
 • Diferenciació de les idees principal i les secundàries, i repetir les idees principals varies vegades per donar importància el missatge.
 • És important començar i acabar amb alguna frase, vídeo o alguna cosa que cridi l'atenció el públic 
 • El final fer un recull de tot el que s'ha parlat breument.

Identitat i territori
Sota el nus del foulard, l'esplai.

Desprès de la lectura del llibre, aquesta era la primera exposició que he fet juntament amb la meva companya Xènia Colom.

Abans de fer-la, ens vam plantejar variis temes per poder exposar, però el que més ens describia i més coneixements teniem era sobre l'esplai ja que les dues som monitores en temps de lleure.
Amb aquesta exposició hem volgut transmetre que a través de l'esplai també eduquem els infants, i per fer-ho d'una manera més dinàmica ens hem basat amb la col·laboració dels nostres nens, i altres monitors, per poder comparar opinions.

(no podem penjar el vídeo ja que aparèixen nens i no tenim autorització dels pares)

Poema

El poma que he escollit per fer la recitació a la classe és d'en Miquel Marti i Pol.
La meva elecció ha sigut per què des de que comences a llegir fins que l'acabes transmet diversió i també per que per el vocabulari que utilitza és fàcil d'arendre.
Desprès haver fet la recitació a classe, he pogut comprovar que els nervis poden fer que passis una mala passada, encara portar ben preparat el poema, et pots quedar en blanc, però lo bó que he tingut es que he pogut improvitzar fins que he seguit endavant
          
                                                         A CLAUS DE SORRA

A claus de sorra he penjat els ormeigs
i he desat tots els llibres a calaixos de boira.
Ara, amb les mans pintades de colors,
em posaré la roba de les festes
i esperaré les noies quan surtin del cinema.
Si plou duré un paraigua de color cridaner
i unes sabates grosses d'un verd agosarat.
Les noies passaran i diran: - Bones tardes
(potser totes, qui sap!, m'estimen en silenci),
i fugiran pels carrers tenebrosos
a perdre's dins els braços d'homes d'estirp incerta.
Quan sigui fosc tornaré cap a casa
repetint en veu baixa versos que encara estimo,
cansat i decebut; i em pesarà la roba
damunt el gest tristíssim de peresa.
Hi haurà a cada portal una parella
besant-se o qui sap què, mentre que jo,
sol i indefens, pensaré que la nit
és una noia verge que m'espera
i a crits estriparé l'embruix que me'n separa.
 dissabte, 15 de desembre de 2012

Prezi

Què és?

Prezi és un programa de presentacions per explorar i compartir idees sobre un llenç virtual basada en la informàtica en núvol (programari com a servei). Prezi es distingeix per la seva interfície d'usuari amb zoom, que permet als usuaris disposar d'una visió més apropada o més allunyada de la zona de la presentació.


És com un power point, ja que podem realitzar diapositives, la diferencia que hi ha es que el Prezi es tot una pàgina en blanc infinita.

Per començar:
-Has de posar el Títol de la presentació i una breu descripció.
-Pots escollir qualsevol plantilla, encara que es recomana agafar la plantilla en blanc.
-Ho pots compartir amb altres companys, per fer un treballCom fer una bona presentació?

-Imatges: a la barra de dalt hi ha un icona que posa "Images" des d'allà pots escollir una imatge feta per tu o directament des de internet
-Vídeos: Hauràs d'anar a youtube agafar el link del vídeo escollit, tornar al prezi i al icona "Media" has de enganxar el link.


És molt pràctic ja que et facilita la feina, al no marcar una espai limitat de presentació.
Aquesta eina ens ha servit per poder fer totes les exposicions, ja que es fa de manera més dinàmica i divertida

A continuació us deixo amb el primer prezi que vam fer a l'aula.

Scratch


Què és?

El Scratch és un programa per a nens creat per als alumnes de primària. És una aplicació informàtica , mitjançant la qual poden explorar, experimentar i manifestar idees de manera creativa i divertida. Creen projectes per que el nen pugui jugar amb l'ordinador, aprendre i  coses que li permetrà poder anar creixent ja que la interacció els ajudar a evolucionar en la societat.
El programà està composat per tres columnes:

 • 1ra. columna: posa els controls que pots utilitzar per fer el projecte, es a dir, els moviments adients.
 • 2n. columna: arrossegues el control o moviment que vulguis de la primera columna a la segona. Pots editar el disseny del projecte és a dir, colors, vestit, els sons que vols que s'escoltin..
 • 3ra.columna: apareix la imatge del projecta que estàs realitzant.
Si anem a la pagina principal http://scratch.mit.edu/ podem veure que si busquem el nostre usuari apareix els projectes, que hem realitzat.
Aquí us deixo un vídeo on podeu veure les coses que es poden fer amb aquest programa.Personalment, el inconvenient que trobo d'aquest programa es que és bastant complicat i difícil de fer servir per als nens, però si s'ensenya des de petits potser ja tenen la pràctica agafada.

CmapTools

Què és?
És un programa gratuït per les escoles i entitats sense ànim de lucre. Serveix per dissenyar mapes conceptuals, que tothom els pot veure.
Quan ens registrem se'ns crea una carpeta pròpia que és on trobarem tots aquells mapes que anem realitzant durant el temps.

Característiques:
 • Permet crear mapes conceptuals
 • Permet establir relacions entre els objectes
 • Poden ser exportats a diferents formats, com pdf, pàgina webs..
 • Permet treballar conjuntament amb Internet.
Aquest programa, ens l'han ensenyat per que durant el semestre anem adquirint nous coneixements i en Jorge ens ha demanat que per final del semestre puguem establir relació entre tots aquells que hem après.
Aquí us deixo amb el mapa que he realitzat, sobre el coneixements adquirits a GITICPersonalment, he pogut comprovar que és una eina molt útil i fàcil de fer servir, sé que per estudiar faré servir-ho ja que estalvies molta feina i és més ràpid que fer-ho a mà


Cmap Tools és un programari multiplataforma de creació i edició de mapes conceptuals per mitjà d'unes aplicacions escrites en Java. Fou desenvolupat pel professor Alberto Cañas i el seu equip de l'IHMC (Institute for Human and Machine Cognition, PensacolaEstats Units).Permet tant el treball local individual, com a Internet. Possibilita la navegació pels mapes realitzats. Té una interfície senzilla i fàcil d'utilitzar.
Ens ofereix moltes plantilles llestes per a usar i força objectes: figures geomètriques, molts tipus de fletxes, estrelles ... encara que permet, també, pujar imatges des del nostre ordinador. Es poden fer diversos mapes alhora que es col·loquen en diferents pestanyes. Permet convidar col·laboradors, afegir comentaris i enviar el mapa per correu. D’altra banda, es pot exportar com a imatge o PDF per desar-lo al nostre ordinador.

dimecres, 21 de novembre de 2012

Google Drive

Què és?

És una eina, que serveix per crear documents des de un document com un word, a una presentació, a una enquesta, a un formulari.. no és una eina qualsevol si no que et dona la facilitat de poder compartir aquets documents amb altres persones, i poder fer en un document, en dos ordinadors diferents al mateix moment, no ho té cap altre aplicació.


Característiques:

 • Alhora de compartir un document pot ser públic o privat.
 • En el mateix document és pot escriure un comentari, per que l'altre ho pugui veure, (has d'anar a "Insereix-Comenta" et sortirà directament una vinyeta, allà podràs escriure el missatge corresponent, en el cas de que et molesti, el pots amagar i va directament el xat.
 • Si volem destacar algun document, el marquem amb una estrella i el trobem a l'apartat Destacats
 • És poden crear carpetes, per organitzar-ho millor
Compartir un document:
 • Després d'haver creat un document, a la part de adalt a la dreta, hi ha un icona que hi diu Comparteix (de color blau)
 • Si ho vols compartir amb un altre usuari, hauràs de posar el e-mail d'ell/a
 • hi ha dues opcions: compartir modo lectura (només podrà llegir-ho l'altre persona) modo editar (podrà llegir i escriure el document)"Google Drive es un servicio de almacenamiento de archivos en línea. Fue introducido por Google el 24 de abril de 2012. Google Drive es un reemplazo de Google Docs que ha cambiado su dirección de enlace de docs.google.com por drive.google.com entre otras cualidades. Cada usuario cuenta con 5 Gigabytes de espacio gratuitos para almacenar sus archivos, ampliables mediante pago. Es accesible por su página web desde ordenadores y dispone de aplicaciones para iOS y Android que permiten editar documentos y hojas de cálculo."

Blogger

Crea un bloc
Hi ha moltes pàgines web, que es poden crear blocs, però jo he escollit aquesta, ja que es bastant fàcil d'utilitzar.

En aquesta web podràs registrar-te i pas per pas, aniràs creant el bloc. És important que recordis l'adreça del teu bloc, per que altres puguin seguir tot allò que tu escrius.

S'ha de tenir sempre present que és un espai públic, per tant, pot seguir-te tothom que vulgui.

Caracteristiques d'un bloc
 • Pots dissenyar el teu bloc, com tu vulguis, ja que pot ser personalitzat
 • Dins d'una entrada, hi pots posar, enllaços, imatges, vídeos, text
 • Per organitzar el teu bloc d'una manera més ordenada, pots posar tantes etiquetes com vulguis en cada entrada, així quan algú visualitzi el bloc, podrà clicar una etiqueta i sortirà totes aquelles entrades que tu hagis etiquetat
 • Es poden posar comentaris, en altres blocs
 • En l'entrada trobem una pestanya a dalt on fiu HTML, és per posar algun codi d'una pagina, o d'un treball per poder-ho publicar dins del bloc.
Com puc seguir un bloc?

Hi ha diferents opcions:
 1. Cliquem dins el bloc que ens interessa seguir, hi ha al costat dret una pestanya on hi diu "Seguidors", cliques, i s'obre una finestra on pots escollir a través de que seguir (google, twitter o yahoo)
 2. Anem a Chrome web store, hi ha una barra on posa "Cercar Aplicaciones" allà has de posar l'adreça del bloc que vols seguir, i això es tot.
Aquí us deixo, adreces de blocs per que podeu veure, els dissenys, i la utilitat que li donen http://dossiermartaal.blogspot.com.es/

dilluns, 29 d’octubre de 2012

escrivia, escric i escriuré

Composició escrita

És el model més difós, aplicat i complet del procés de composició presentat per Linda Flower i John R. Hayes, va afegir un component actitudinal que incloïa les actituds i les emocions que ens mouen i ens ajuden a escriure, descriu detalladament les diverses operacions intel·lectuals que realitza un autor per escriure un text, està format per diversos processos i subprocessos mentals bàsics.
Està compost per:

La situació de comunicació
Elements externs a l'escriptor:

 • el problema retòric: és el conjunt de circumstàncies que fan que un subjecte decideixi escriure, és l'element més important quan es comença un procés de composició. L'autor ha de començar per analitzar i valorar les condicions i les característiques dels diversos punts del problema (perfil de l'audiència i el tema)
 • el text: el que s'escriu és la resposta o solució que es dóna a aquest problema
Memòria a llarg termini
Inclou tots els coneixements que l'escriptor posseeix en el cervell, sobre: 
 • Contingut temàtic
 • L'audiència
 • Diferents estructures textuals que està utilitzant
 • Traçat de les lletres
Com més petits siguin els alumnes, més escassos seran els coneixements, per tot això el mestre es fa imprescindible.

Els processos bàsics de l'escriptura
Es desenvoluparà a través de diversos processos i subprocessos que no es desenvolupen necessàriament de formal lineal. Es compon del monitor, que és el mecanisme de control encarregat de regular tres processos i decidir en quin moment actuen.

PLANIFICACIÓ: elabora una representació de el que vol escriure i com vol fer-ho. El subprocés de generar (dona entrada a les informacions que l'escriptor té emmagatzemades en la memòria i que va activant durant la composició, en diferents moments i diversos propòsits) organitzar (s'encarrega de classificar les dades que emergeixen de la memòria) formular objectius (elabora els objectius que dirigiran el procés de composició)

REDACCIÓ: transforma les idees generades en un discurs intel·ligible i comprensible per al lector, posen en funcionament coneixements: compondre paraules, organitzar mentalment el text, components lèxics i sintàctics, components de cohesió textual.

REVISIÓ: l'escriptor rellegeix l'escrit i refà aquells aspectes que considera necessaris per a millorar el text, es tracta de successives revisions i no d'una revisió única i final. Es valora el contingut, l'assoliment dels continguts, la possibilitat de ser comprès pels lectors, la coherència, la cohesió, l'expressió lingüística general, l'estil, l'ortografia. Es compon de dos subprocessos: 
 • Avaluació: l'escriptor valora el que ha fet, comprova que el text respongui al que ha pensat, a les necessitats de l'audiència..
 • Revisió: l'autor modifica alguns aspectes de l'escrit o dels plans, els corregeix.
Aquets dos subprocessos poden interrompre els altres processos i poden ocórrer en qualsevol moment de la composició


dijous, 25 d’octubre de 2012

petits detalls

La descripció

És un mode d'organització del discurs que pretén representar lingüísticament persones, animals, objectes, paisatges, èpoques, sentiments. Es poden descriure tots els aspectes de la realitat, des dels més concrets als més abstractes.  Es proporcionen informació i caracteristiques idferents dels objectes.
Hi ha dues classes de descripcions:

 • Descripció objectiva: l'autor adopta una actitud imparcial davant l'objecte descrit i es limita ha descriure amb la major objectivitat i precisió possible.
 • Descripció subjectiva: l'autor reflecteix el que li suggereix personalment l'objecte que descriu, sol tenir una finalitat estètica
Qui ets tu?

Aquesta és una de les activitats dinàmiques fetes a l'aula. Consisteix en descriure a un company de classe, des de un punt positiu, ja que fa poc temps que ens coneixem i no sabem tant els uns dels altres és una mica complicat. 
S'ha de fer una descripció de la persona  i exposar davant la classe una imatge que la descriu, dient tres o quatre adjectius per poder descobrir qui era la persona 
Jo he descrit a la meva companya Maria Risques Blasi.


La imatge que he escollit ha sigut tres nenes somrient per diversos motius. Els nens transmeten alegria, ganes de viure ja que no tenen cap preocupació, la Maria és una noia que sempre que la mires te una rialla d'orella a orella, transmet felicitat i confiança. 
La unió que és veu en la imatge és la mateixa que es veu en la Maria, potser cara al públic es veu una noia tímida, però no li costa obrir-se a noves amistats i un cop la coneixes descobreixes tot un món. 
L'elecció d'aquesta imatge és degut a que ella és monitora en el lleure i és una de les coses que diu que més li agrada, ja que gaudeix el temps rodejada de nens. 

Que millor que una imatge de tres noies rient, i passant-ho d'allò més bé?

Un cop acabades les exposicions , entre tots hem fet una petita reflexió final. 
L'Imma ens ha dit que feia temps que no es trobava amb una classe on tots hem sigut responsables de preparar l'aula abans de començar i tots hem portat la nostra imatge, i això és satisfactori a l'hora de treballar.
Encara que no ha portem molt de temps junts i no s'ha dit res dolent de la persona, hem sigut molt observadors ja que aquells que hem descrit ho hem fet de manera correcte, i la descripció ha sigut perfecte.

Allò que he pogut extreure d'aquesta classe per mi, és que no fa falta mantenir una conversa de dos hores ni portar tres anys juntes per conèixer algú sinó que només observant pots descobrir com és aquella persona.

Què transmeten?

A la classe de COED mentre treballàvem la descripció hem escoltat una sèrie de cançons, el Gripau blau, el Lila, el Gato Pérez, Com un puny, Nit de Sant  Joan a través de les lletres, descrivien alguna cosa, i ho transmetien els altres. També hem llegit poesia, un conte, un vídeo..

,
El gripau blau, Ara va de bo.

Va dedicada els nens petits, ja que es creuen tot allò que canten, transmeten alegria i felicitat.
És una cançó tradicional amb una lliçó moral.

Transmet felicitat degut a les vacances, ja que et sen:ts lliure, l'estiu, l'amistat, la joventut...

Com ampliació sobre la descripció he trobat aquesta adreça, que us pot servir d'ajuda per conèixer més sobre aquest tema : http://www.genmagic.net/repositorio/albums/userpics/retrat.pdf

dimecres, 17 d’octubre de 2012

twitter

Què és?
És una xarxa social, en la qual es pot seguir a gent com famosos, amics, companys de feina. 

És com un bloc, es pot publicar comentaris, la diferència que hi ha és que el twitter només es pot publicar comentaris amb 140 caràcters.

Trobem alguns comentaris, en els que posen aquest símbol # acompanyat d'alguna paraula. Això s'anomena twubs.
Hi ha un programa anomenat www.twubs.com en el qual es pot veure tots els twubs que ha posat la gent, i els usuaris.


La xarxa permet enviar missatges de text pla de curta longitud, amb un màxim de 140 caràcters, anomenats tweets, que es mostren a la pàgina principal de l'usuari. Els usuaris poden subscriure als tweets d'altres usuaris - a això se'n diu "seguir" i als subscriptors se'ls diuen "seguidors" o tweeps ('Twitter' + 'peeps'). Per defecte, els missatges són públics, podent difondre privadament mostrant-los únicament a seguidors. Els usuaris poden twittejar des del web del servei, des d'aplicacions oficials externes, o mitjançant el Servei de missatges curts disponible en certs països. Si bé el servei és gratuït, accedir-hi via SMS comporta suportar tarifes fixades pel proveïdor de telefonia mòbil.

Ens ha servit per poder utilitzar-lo com una eina de comunicació entre companys, i per poder seguir a persones que parlen sobre l'educació i això fa que ens podem formar, en petites passes.


Si voleu seguir-me el meu twitter és: https://twitter.com/patricanalc


dijous, 27 de setembre de 2012

Google Reader

Què és?
Google Reader: es l'eina que mostra allò que volem que ens informi de qualsevol tema, es a dir, son com els nostres "ajudants" que en comptes de dir-li que llegeixin els diaris i que ens diguin allò més important, això ho facilita alhora de trobar la informació pertinent
El que facilitem d'aquesta manera es que en comptes de buscar nosaltres els continguts, els continguts venen a nosaltres.

De quina manera s'ha de fer?
Has d'anar el diari, revista, pàgina web... que tu vulguis rebre la informació, per exemple l'SPORT, allà trobaràs un icona, que acostuma a ser de color carbassa i en ell hi posa RSS, s'obrirà una pàgina en el que estan totes les categories i les noticies classificades per seccions.

Clica la secció que t’interessi i l'afegeixes a Google Reader, es a dir, t'has de subscriure.

Dins de Google Reader, es poden fer carpetes, per a que organitzis totes aquelles webs que has escollit per a que t'arribi la informació.

Com?
Al costat de la pagina afegida, hi ha una fletxa et sortirà un desplegable i on apareix Carpeta Nueva.. clica, i organitza de la manera mes adequada las teves webs.

Per destacar una noticia...hi ha una estrella sota de cada noticia, clica i es posarà de color groc, a la part esquerra de la pantalla posa "Elementos destacados" directament, ja et sortiran les noticies destacades.dijous, 20 de setembre de 2012

A primera vista

Sóc, la Patricia Calvillo, tinc 20 anys.

Aquest any he començat a estudiar el Grau d'Educació Primària a la Universitat Ramón Llul (Blanquerna).

He triat aquesta carrera, per que m'agrada ensenyar tots aquells coneixements que vaig adquirint dia a dia a altres persones.
Sobretot la meva elecció primordial, és per que m'agrada poder estar rodejada de petits somriures, ja que els nens et donen molta alegria.


En aquest blog, trubareu tots aquells coneixements que obtingui al llarg del primer semestre, del mòdul Processos  i contextos educatius II.(Comunicació oral, escrita i digital i Gestió de la informació i TIC).

Estarà organitzat de manera que podeu trobar l'explicació del programa, eina o aplicació, una petita reflexió del que ens ha servit poder conèixer-ho, i una ampliació per que podeu trobar més informació